Sinds december 2016 is Sirvo bij Pegode in Niel aan de slag. Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten die mensen met een beperking ondersteuning op maat biedt. De cliënt krijgt bij Pegode echt de regie over zijn of haar eigen leven. Vandaag zetten we Sirvo op in dit bijzondere initiatief. Bij ons laatste bezoek vroegen we aan Inneke, Jana, Eveline en Manuel wat ze van Sirvo vonden.

Inneke: “We hebben voor Sirvo gekozen omdat deze oplossing de ganse flow van het traject overkoepelt. Bovendien waren we op zoek naar een oplossing die focust op de communicatie met VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nvdr). De regelingen met VAPH zijn complex en veranderlijk. Met Sirvo hebben we een partner gevonden die de connectie met de overheid ook in de gaten houdt.” Eveline vervolgt: “Bovendien is onze dienstverlening erg ingewikkeld. We hebben een oplossing nodig die deze complexiteit aan kan.

Jana vult aan: “Het is ook fijn dat we echt opgeleid worden om de applicatie vorm te geven naar onze eigen wensen en voorkeuren. We zijn niet afhankelijk van een externe partij om aanpassingen te doen. We kunnen deze zaken zelf corrigeren en er dus ook eens mee experimenteren. Aanpassingen zijn sneller mogelijk.”

De eerste contacten met Sirvo bevestigen hun keuze: een betere communicatie doorheen de voorziening wordt realiteit. Jana: “We kijken ook uit naar de mogelijkheid van Sirvo om cliënten zelf in te laten loggen via een aangepaste interface. Zo krijgen ze inderdaad echt eigenaarschap over hun dossier. We weten dat we hierop nog even moeten wachten, maar het geeft goed aan hoe Sirvo naar onze cliënten kijkt. Ze staan echt centraal.”

Als we vragen naar de meerwaarde van onze oplossing zegt Manuel: “Papier en excel verdwijnen. Gedaan met overtypen van documenten om te kunnen factureren. En we kunnen zelf de lijsten aanmaken die we nodig hebben.

Zo kunnen we efficiënter werken en bijsturen waar nodig. De Configurator is een erg leuke tool. We kunnen onze achterban meteen helpen en geven wat ze vragen. Deze applicatie laat je toe om Sirvo aan te passen aan de werkwijze van jouw voorziening.”

Voor de begeleiders wordt Sirvo wel een uitdaging. Inneke: “Veel van hen zijn onwennig met de pc. De drempel ligt erg hoog. We moeten echt tijd maken om Sirvo bij hen te introduceren. Ik ben overtuigd dat ze inzien dat Sirvo voor een betere begeleiding van hun cliënten zal zorgen.”

Wij zijn bijzonder fier op deze feedback. Het team van Pegode bevestigt de meerwaarde van Sirvo voor haar vraag gestuurde werking. Sirvo vertrekt vanuit de zorgvraag van de cliënt en geeft voorzieningen de kans om daar vervolgens snel gepast op te antwoorden.

"Papier en Excel verdwijnen. Gedaan met overtypen van documenten om te kunnen factureren. En we kunnen zelf de lijsten aanmaken die we nodig hebben."

Manuel

"We hebben voor Sirvo gekozen omdat deze oplossing de ganse flow van het traject overkoepelt. Bovendien waren we op zoek naar een oplossing die focust op de communicatie met VAPH"

Inneke
V.l.n.r. Manuel, Eveline, Inneke en Jana van Pegode.

V.l.n.r. Manuel, Eveline, Inneke en Jana van Pegode.