Missie: Sirvo wil dat zorgverleners zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen met hun cliënten om zo de zorg voor de cliënt nog beter te maken.

Als resultaat van het voortdurende open overleg met voorzieningen en zorgverleners leveren wij kwalitatieve softwareoplossingen, speciaal voor de zorg voor mensen met een beperking. Zo reikt Sirvo technologische middelen aan om het uitvoeren, opvolgen en registreren van de zorg voor mensen met een beperking efficiënter te organiseren zodat er voor de zorgverlener meer tijd vrijkomt voor een intensievere persoonlijke begeleiding van zijn cliënt.

Ontstaan & evolutie

In 2012 ontvingen Raf Van Den Plas en Erik Voets, de initiatiefnemers van Sirvo, de vraag van een grote voorziening voor mensen met beperking om voor hen een totaaloplossing te bouwen. Eén softwarepakket dat kon geïntegreerd worden in de volledige voorziening. Een oplossing ontwikkelen voor één klant bleek geen haalbare kaart en het idee groeide om een pakket te maken dat alle Belgische & Nederlandstalige voorzieningen voor mensen met een beperking zouden kunnen gebruiken. Een marktonderzoek volgde en de noden werden in kaart gebracht. Het concept van Sirvo was geboren.

Snel bleek dat voorzieningen veel meer nodig hebben dan enkel het Elektronisch cliëntendossier. Er moest een oplossing komen voor alle papieren communicatie. Dat betekende dat ook berichten, agenda’s, taken, handelingsplannen, rapporten, enzovoort, allemaal moesten gedigitaliseerd worden. Een gesloten pakket was geen optie; elke voorziening heeft zijn eigen werkwijze, en wanneer Sirvo de best mogelijke ondersteuning wou bieden, moest het die werkwijze kunnen overnemen.

Mensen in voorzieningen droomden van een nieuwe, meer digitale zorg.

In 2014 begon de ontwikkeling van Sirvo en werd X-Plus Software opgericht, de maker van Sirvo. In het voorjaar van 2015 werd de eerste versie van Sirvo uitgebracht, dat het Elektronisch Cliëntendossier bevatte. Sirvo 2 volgde in het najaar van 2015, en bracht rapporten en werkstromen met zich mee, zodat processen konden geautomatiseerd worden. Eind april 2016 werd Sirvo 3 gelanceerd. Vanaf toen heeft een voorziening enkel nog Sirvo nodig om te kunnen werken. Ook Sirvo ‘zorg’ & ‘administratie’ volgden snel.

In oktober 2016 beslist Pat Van Roey, zaakvoerder van Van Roey ICT Group, structureel samen te werken met Sirvo.

Lees het persbericht

Onze klanten worden verenigd in de Sirvo-stuurgroep.
Het is die stuurgroep die bepaalt hoe we Sirvo verder ontwikkelen.

Ontwikkeling

Sirvo wordt in co-creatie met de markt ontwikkeld. Een stuurgroep bepaalt welke functionaliteiten worden ontwikkeld, en wanneer. Werkgroepen geven de functionaliteiten vorm. Functionaliteiten die aanvankelijk worden voorgesteld vanuit de markt, worden wekelijks gekwalificeerd.

Stuurgroep

De Sirvo-stuurgroep wordt samengesteld uit de klanten en onze medewerkers. Voorzieningen die met Sirvo werken kunnen zich opgeven om lid te worden van de stuurgroep. Elk jaar, in januari, worden de nieuwe aanvragen behandeld en kunnen de huidige stuurgroepleden beslissen om in de stuurgroep te blijven of, al dan niet tijdelijk, de stuurgroep te verlaten. De stuurgroep komt één keer per trimester bij elkaar, in de tweede helft van mei, de tweede helft van september en de tweede helft van januari. We stellen ontwikkeluren ter beschikking en de stuurgroep beslist welke functionaliteiten er in die uren zullen ontwikkeld worden.

Werkgroepen

Werkgroepen bestaan zowel uit mensen die met Sirvo werken als geïnteresseerden om het pakket te implementeren. Werkgroepen behandelen één door X-Plus Software gekwalificeerde functionaliteit en komen zo vaak bij elkaar als dat nodig is. Een werkgroep wordt geleid door een medewerker van X-Plus Software, die samen met de andere leden van de werkgroep, de functionele analyse vormgeeft.

Nieuwe functionaliteit wordt binnen Sirvo
ontwikkeld via volgende stappen:

We ontvangen een vraag vanuit de markt.

We kwalificeren de vraag en vragen aan de markt wie graag zou participeren in een werkgroep omtrent de specifieke functionaliteit.

De werkgroep werkt de functionele analyse uit.

Daarna maken we een interne analyse op en geven we een raming van het aantal ontwikkeluren.

De stuurgroep kiest gevraagde functionaliteiten in het komende trimester ontwikkeld worden met afweging aantal beschikbare ontwikkeluren versus nodige ontwikkeltijden.

We ontwikkelen de door de stuurgroep gekozen functionaliteiten.

Intern werkt X-Plus Software met trimesters, wat maakt dat er drie versies van Sirvo per jaar worden uitgebracht. Telkens in juni, oktober en februari. Er zijn dus ook drie ontwikkelperiodes. Dat maakt dat er per jaar drie deadlines zijn voor werkgroepen drie deadlines zijn voor het afwerken van de functionele analyse: 30 april, 31 augustus en 31 december.

Wanneer we een vraag vanuit de markt begin april ontvangen en ze rond die periode kwalificeren, bestaat de mogelijkheid dat die vraag niet meer kan ontwikkeld worden in het volgende trimester. Mogelijke redenen daarvoor zijn dat de functionele analyse niet meer voor 30 april volledig afgewerkt kan worden, of dat er geopteerd wordt om collega’s ruimere tijd de kans te geven om feedback te formuleren op de functionele analyse.

Uitgave

De uitgave van nieuwe functionaliteiten en updates gebeurt steeds volgens een procedure van opeenvolgende omgevingen, waarbij de volgende omgeving pas ingeschakeld wordt na aanvaarding van de vorige. Zo worden fouten en bugs uitgefilterd en in de live omgeving maximaal voorkomen. Er zijn voortdurend vijf omgevingen actief: Ontwikkel-, Test-, Gebruikerstest-, Training- en Productieomgeving

Wanneer de gebruikerstest volledig wordt goedgekeurd, wordt er een nieuwe versie van Sirvo uitgebracht in de trainingsomgeving. Nadien volgt de update van de productieomgeving.