https://www.youtube.com/watch?v=OZ7SJoPLyPI

Sirvo is een totaaloplossing voor mensen in voorzieningen die dromen van een meer digitale, betere zorg.

Sirvo brengt alles en iedereen die betrokken is bij de zorg van mensen met een beperking bij elkaar. Van begeleiders en therapeuten tot familie en vrienden. Sirvo is er werkelijk voor iedereen in de zorg. Intern en extern.

Sirvo is een totaaloplossing voor voorzieningen voor mensen met een beperking. Eén softwarepakket, geïntegreerd in de volledige voorziening. Sirvo biedt een digitaal alternatief voor alle papieren communicatie, want er is veel meer nodig dan enkel het Elektronisch cliëntendossier.

Berichten, agenda’s, taken, handelingsplannen, rapporten... Alles wordt digitaal en centraal ter beschikking gesteld. Elke voorziening heeft zijn eigen werkwijze en als Sirvo jou de best mogelijke ondersteuning wil bieden, kan het jouw werkwijze overnemen.

Functionaliteiten

Sirvo tracht een all-in-one oplossing voor iedere zorgvoorziening te zijn. Het blijft groeien naar de noden van jouw cliënten. De prijs is steeds gelijk, ongeacht hoeveel functionaliteiten je kiest.

Sirvo Zorg

Sirvo Zorg

Vraagstelling

 • Zorgvraag
 • Zorgaanbod

Planning

 • Agenda
 • Taken
 • Berichten

Activiteiten

 • Logboek
 • Dagboeknotities
 • Observaties
 • Handelingen

Handelingsplan

 • Doelstellingen
 • Doelstellingsafspraken
 • Therapieën
 • Medicatie
 • Evaluaties
 • Richtlijnen

Opvolging

 • Evaluaties
 • Overleg
 • Notulen
 • Hulpmiddelen

Beeldvorming Cliënt

 • Beschrijving
 • Mogelijkheden
 • Beperkingen
 • Aanbevelingen
 • Hulpmiddelen
 • Bindende afspraken
 • Netwerk
 • Onderzoeken
 • Persoonlijke bezittingen
 • Bestanden

Basis
Functies

 • Import stamgegevens via Excel template
 • Aanmaken Voorziening, Vestiging, Afdeling, Groep
 • Aanmaken Medewerker en Functie
 • Aanmaken Cliënt
 • Aanmaken Producten en Prijsmatrices
 • Aanmaken en verbinden van Personen en Organisaties

Cliënten Administratie

 • Administratieve Aanmelding
 • Cliënten Contract
 • Contractregistratie VAPH
 • Cliënten Planning
 • Cliënten Afspraken
 • Cliënten Aanwezigheden
 • Cliënten Prestatie-registratie
 • Cliënten Onkosten en verrichtingen
 • Aanmaken Opdrachten
 • Prestatieregistratie VAPH
 • Prestatiefacturatie
 • Koppeling naar boekhouding

Personeel Administratie*

 • Ingeven van aanwezigheidsplanning van medewerkers
 • Beheer van competenties
  – Diploma’s
  – Ervaring
  – Historiek in de voorziening
  – Opleidingen
 • Beheer van strategische inzet van medewerkers
  – Financieringsbron op contract
  – Inzet van profielen
  – Tekorten
  – Prognoses

Personeel Uurroosters*

 • Aanwezigheid en afwezigheid van medewerkers
 • Motivatie van afwezigheid
 • Beheer van tellers
  – Vakantiedagen
  – Recuperatie
  – Plus- en minuren.
 • Koppeling sociaal secretariaat voor loonberekening

* In de loop van 2020 beschikbaar.

Een impressie van Sirvo

Het softwarepakket van Sirvo biedt voorzieningen, zoals die van jou, tal van mogelijkheden om nog meer tijd voor je cliënten vrij te maken.
Eens de basis is opgestart, kan je nog verschillende functionaliteiten toevoegen zodat je minder tijd moet investeren in administratieve taken.

Ook je collega’s op de hoogte brengen van het reilen en zeilen binnen de voorziening, je leefgroep is een fluitje van een cent. Papieren dagboeken, notities op papier of post-its behoren tot de verleden tijd. Maak kennis met ons online platform, hieronder onthullen we al een tipje van de sluier.

Toegang verkrijgen

Wens je meer diepgaande info of onze uitgebreide digitale brochure te lezen? Dan krijg je meteen een link naar een pagina met nog meer informatie toegezonden. Ook stellen we er nieuwe screenshots van de volgende versie van Sirvo ter beschikking. Zo ziet je de toekomst van onze oplossing.
10
Kostprijs per voltijdse medewerker. (Excl. BTW)

Tarieven

Sirvo heeft slechts één eenvoudige doelstelling: zorgverleners helpen met een efficiënte oplossing voor hun administratie zodat ze zich volledig kunnen toeleggen op hun cliënten. Daarom heeft Sirvo ook maar één eenvoudige vaste prijs, één zeer betaalbare prijs.

Licentie

Sirvo kost €10 per voltijdse medewerker per maand (exclusief BTW). Gebruikers accounts voor alle medewerkers in het dienstverleningscentrum maken we kosteloos aan. Het maakt niet uit hoeveel zorgverleners er gebruik van maken en het maakt ook niet uit hoeveel functionaliteit jouw Sirvo telt.

Opstartkosten

Omdat iedere voorziening uniek is, is de complexiteit van de opzet variabel. Daarom hanteren we volgende tarieven:
De opstartkost bedraagt € 100 per voltijdse medewerker, met een minimum van € 5.000 (≤50 VTE) en een maximum van € 15.000 (≥150 VTE)

Deze kosten dekken de nodige inspanningen om uw voorziening live te krijgen en worden niet beperkt tot een aantal uren of afspraken.