Internationale Dag voor Personen met een Handicap

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december voortaan jaarlijks tot de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt uitgeroepen.

Met de goedkeuring van die resolutie wilt de VN de aandacht vestigen op het belang om de mensenrechten en gelijke kansen voor personen met een handicap in de samenleving te bepleiten en na te streven.

Het VAPH heeft met de invoering van de persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 een eerste stap gezet in de verwezenlijking van het recht op zelfstandig leven, zoals vastgesteld in dat verdrag, Uiteraard valt er nog een hele weg af te leggen om dat recht voor iedereen te realiseren.

Sirvo draagt haar steentje mee bij om dit concreet vorm te geven.

Lees hier meer.