Gratis bijstand voor voormalige gebruikers van diensten en voorzieningen.

Personen die gebruik maakten van diensten of voorzieningen en nu een persoonsvolgend budget hebben, en die hun ondersteuning anders en meer op eigen maat willen organiseren, kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van gratis bijstand van een bijstandsorganisatie.

Wat is het en voor wie?

Wilt u de mogelijkheid bekijken om uw ondersteuning op een andere manier en nog meer op uw eigen maat te organiseren? Dan kunt u tot en met 2019 gratis bijstand verkrijgen van een of meer bijstandsorganisatie(s) ter waarde van maximum van 300 euro of 2000 euro, afhankelijk van de complexiteit van uw vraag. Wanneer u overweegt om uw ondersteuning anders te organiseren, hou dan ook rekening met het aspect van zorggarantie.

U kunt gebruik maken van gratis bijstand als u aan elk van volgende voorwaarden voldoet:

  • U maakte op 31 december 2016 gebruik van de diensten van een flexibelaanbodcentrum meerderjarigen (FAM) of een thuisbegeleidingsdienst.
  • U combineerde niet met een persoonlijke-assistentiebudget op 31 december 2016.
  • U kreeg een persoonsvolgend budget op basis van het feit dat u reeds gebruik maakte van een dienst of voorziening.

Gratis bijstand betekent dat de bijstandsorganisatie samen met u op zoek gaat naar andere oplossingen en u ondersteunt bij de onderhandeling met de zorgaanbieders, en dat u daarvoor geen middelen vanuit uw eigenlijk persoonsvolgend budget moet inzetten.

Als u twijfelt of u recht hebt op gratis bijstand, dan kunt u contact opnemen met een bijstandsorganisatie.

Hoeveel bijstand geboden wordt voor het bedrag van 300 euro, respectievelijk 2000 euro verschilt naargelang de bijstandsorganisatie waarop u een beroep doet, omdat de prijs per bijstand of per uur niet door het VAPH wordt vastgelegd. Meer informatie vindt u op de websites of bij de advieslijnen van de bijstandsorganisaties.

Als u bij verschillende bijstandsorganisaties gratis bijstand krijgt, dan moet u elk van de betrokken bijstandsorganisaties daarvan op de hoogte brengen.

Lees meer